Gdańsk Wrzeszcz
al. Grunwaldzka 102/38b

Telefon: +48 504 019 157
+48 505 223 023

E-mail: legalnieksperci@gmail.com

Rozwody

Prawa majątkowe

Nieruchomości

Pomoc poszkodowanym przez banki i instytucje parabankowe

Szkolenia